Välkommen till nätverket Språk och politik

Språk och politik är ett interdisciplinärt nätverk för forskare som i vid mening ägnar sig åt politisk kommunikation och sambandet mellan språk och politik.