Abstracts

Torsdag den 16 februari

 

13.30 – 14.00 Jonas Andersson Schwarz & Johan Hammarlund (Södertörn):

Distansering och bekräftelse: Gestaltningen av ”alternativmedier” i svensk press 2013-2015

14.00 – 14.30 Jon Viklund (Uppsala):

Strövtåg i den svenska åsiktskorridoren

14.30 – 15.00 Karin Milles (Södertörn):

Orden som befriar. Språket i feministisk teori och praktik

15.30 – 15.50 Henrik Björck (Göteborg):

Den politiserade och politiserande kollegialiteten

15.50 – 16.10 Pernilla Severson (Växjö):

Politiska ordningsord: en studie av varumärkning, klass och klassifikation i den svenska fackliga världen

16.30 – 17.00 Claes Ohlsson (Göteborg):

Folkvett eller finansvana? Finansiell folkbildning som politisk idé och handling

17.00 – 17.30 Bo Petersson (Malmö):

 

Fredag den 17 februari

 

09.00 – 09.30 Rickard Jonsson & Fanny Pérez Aronsson (Stockholm):

Language and Politics in Youth Talk: Negotiations of Identity, Authenticity and Entitlement to Speak

09.30 – 10.00 Jakob Svensson (Uppsala):

Lurkers and the Fantasy of Persuasion and Visibility in an Online Cultural Public Sphere

10.00 – 10.30 Dmitrij Dobrovol’skij (Moskva) & Ludmila Pöppel (Stockholm):

Synonyms in Political Discourse and their Pragmatic Potential

11.00 – 11.30 Christina Garsten & Adrienne Sörbom (Stockholm):

Magical Formulae and Political Truth4Claims: Tales from the World Economic Forum Meeting in Davos

11.30 – 12.00 Julia Nordblad (Uppsala):

Interest as a Political Concept in Revolutionary Times: France 1830–1848

12.00 – 12.15 Livia Johannesson (Stockholm):

Analyzing Symbols of Justice at the Swedish Migration Courts

13.30 – 14.00 Sofia Axelsson (Göteborg):

Comparing Public Opinion in Big Data

14.00 – 14.20 Marie Carlson (Göteborg):

”Svenska värden” i språkkurser och samhällsorientering för migranter i Sverige. Tankefigurer och förskjutningar i SFI-utbildningen från 60-talet till nutid

14.20 – 14.40 Theres Bellander & Karin Hagren Idevall & Anna Vogel (Stockholm/Uppsala):

Att vara god i en globaliserad värld. En språkvetenskaplig studie av biståndsdiskurser

14.40 – 15.00 Kristina Riegert (Stockholm)

SCANPUB – The Immigrant Issue in Scandinavian Public Spheres

15.00 – 15.30 Karl Ågerup (Göteborg):

Politiska budskap i litteraturen

16.00 – 16.30 Anders Björkvall & Catharina Nyström Höög (Örebro/Uppsala):

Mjuk styrning som social handling: Om värdegrundens roll i myndighetssverige

16.30 – 17.00 Fredrik Norén (Umeå):

Informationsdiskursens framväxt i kanslisvenskan – en läsning av tusentals statliga utredningar

17.00 – 17.30 María Bernal, Christophe Premat, Malin Roitman, Françoise Sullet- Nylander (Stockholm):

Politisk diskurs i de romanska länderna: språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv

17.30 – 18.00 Mats Lindberg (Örebro/Lund):

Qualitative Analysis of Ideas and Ideological Content

 

Lördag den 18 februari

 

09.00 – 09.30 Magnus Pettersson Ängsal (Göteborg):

Delegitimering med slagord: exemplet Apartheid i tysk offentlig diskurs efter 1994

09.30 – 10.00 Peter Wikström (Karlstad):

Hur politisk korrekthet konstrueras i sociala medier – ett mikroanalytiskt perspektiv

10.00 – 10.30 Magnus Ullén (Karlstad):

Invandring och mörkläggning: begreppet ”politisk korrekthet” som kulturanalytiskt prisma

11.00 – 11.20 Virve Raag (Uppsala):

Är dagens estniska helt avsovjetiserat?

11.20 – 11.40 Karin Hagren Idevall (Uppsala):

Polarisering i partiledardebatter om migration

11.40 – 12.00 Daniel Wojahn (Södertörn):

Språkaktivism – Aktiv språkförändring som politisk motståndsstrategi

12.00 – 12.30 Anna Vogel (Stockholm):